What's News

งานสัมนา FIRETRACE

        วันที่ 28 มีนาคม 2557 บริษัทแมสเทค ไฟร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ร่วมกับ FIRETRACE GAS SUPPRESSION จัดสัมนาเชิงวิชาการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้ด้านสินค้ารวมไปถึงการออกแบบและการติดตั้งเบื้องต้น และให้ผู้ร่วมงานสามารถนำความรู้ในระบบนี้เพื่อนำไปประยุกต์และพัฒนาให้สอดคล้องเหมาะสมกับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        ภายในงานได้มีการนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ FIRETRACE และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนตัวอย่างสารที่บรรจุในถัง ให้ผู้เข้าชมงานได้ทดลองถึงประสิทธิภาพการดับไฟกันอีกด้วย ในส่วนของผู้บรรยายให้ความรู้บริษัทแมสเทค ไฟร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้รับเกียรติจากMr. Chua Boon Ping Asia Regional Manager FIRETRACE GAS SUPPRESSION มาเป็นผู้บรรยายและไขข้อสงสัยต่างๆที่เกี่ยวกับ FIRETRACE GAS SUPPRESSION และคุณวีระยุทธ  ปลื้มบุญ  Sale Manager-Maintenance Divise รับเกียรติเป็นผู้บรรยายภาษาไทย
TOP